اگه تو فکر رفتن به بهشت هستید الکی خودتون رو جِر ندید!

عصر یه روز پاییزی دست عشقتون رو بگیرید و برید کنجِ دنجِ یکی از کافه های خیابان انقلاب. عینک رو آرام از صورتش بردارید و بذارید جلوی پنجره، روبروی شمعدانی ها، تا وقتی می خنده اعتبار جهان رو بی واسطه ببینید. 

برای عشقتون ساندویچ و کوکا سفارش بدید و برای خودتون چای با عطر نعناء.

اگه دوست دارید طعم بهشت رو تجربه کنید؛ چای رو با شیرینی لبخند عشقتون بنوشید.