روایت داریم که توی بهشت وقتی دستت رو دراز می کنی تا یه سیبی، پرتقالی، آب انگوری، چیزی از روی شاخه بِچینی؛ عشقت که ساعت ها به امید دیدنت قایم شده از بالای درخت با کونِ لخت می خوره زمین و میگه: سلام عزیزم. دلم برات تنگ شده بود.

خدایا...، این دنیا که به پاش افتادیم و به تخمش حسابمون نکرد، لااقل اون دنیا با کون بکوبش جلوی پامون. آمین.