تو باید نیایی

تو باید نیایی و آمدنت همان دروغی باشد

                        که این دنیا من را به آن فریفته است.

 باید بنشینی و تماشا کنی تا

رسولان بیایند و آمدن تو را مژده دهند،

بگویند که روزی خواهی آمد

و تمام سیاهی ها را خواهی شست.

آخرین پرنده را آزاد

و دلهای گرفته را رها خواهی کرد.

شاید این جمعه، 

       شاید جمعه آینده، 

                       و شاید...

 

- نه...!

اصلا اگر خواستی بیایی یک روز وسط هفته بیا

نبودت غروب جمعه ها را چنان دلگیر کرده است

که آمدنت هم نمی تواند شادشان کند. -

 

چه می گویم من؟!

چرا دوباره آمدنت را به التماس نشسته ام؟

تو باید نیایی و

امید به آمدنت راه نفس کشیدن را باز نگاه دارد.

آنها که آمدند،

غمگین مان کردند

تو اینبار وعده ی نیامدنت را به ما بده.


راستی آیا نمی آیی؟


برای شنیدن ترانه "دنیای این روزهای من" از داریوش اینجا کلیک کنید.